Kurullar

Başkan


Serhat ÜNAL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Bilimsel Sekreterya


Semra AYDIN

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü, Aşı Teknolojisi Anabilim Dalı

Gamze VARAN

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü, Aşı Teknolojisi Anabilim Dalı

Düzenleme Kurulu


F. Nur BARAN AKSAKAL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Ekrem BAŞARA

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

Duygu AYHAN BAŞER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Mine DURUSU TANRIÖVER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Selda HANÇERLİ TÖRÜN

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk İnfeksiyon Bilim Dalı

Emirhan NEMUTLU

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı

Anıl TAPISIZ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Meltem TAŞBAKAN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Seda TOPÇU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Güzin ZEREN ÖZTÜRK

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

Choose Your Demo
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
Purchase now